Green Gathering – gŵyl sy’n fwy na hwyl a sbri

A’i pŵeru gan wynt, haul a phobol

1af -4ydd Awst, Cas-gwent

Pedwar diwrnod o fywyd oddi ar y grid mewn amgylchedd o harddwch naturiol eithriadol.

 

Mater o chwaeth bersonol yw adloniant, a mae cerddoriaeth a perfformiadau i siwtio ystod eang o flasau ar ein llwyfannau blwyddyn yma. Ond mae lawer fwy i’ch temptio yn Green Gathering. Darllenwch ymlaen…

Mae’n fraint gallu ddeud bod Green Gathering yn defnyddio ynni oddi-ar-y-grid i bŵeru bob llwyfan a chaffi, does ‘run generadur ar y safle. Gall weld engreifftiau niferus o dechnoleg amgen yn yr ŵyl.  Yn yr Hwb Resource (injan tân dim llai!) mae lyfrgell ac arddangosfa egni solar ynghyd a gweithdai ar gyfer plant mewn adnoddau adnewyddadwy. Mae melin wynt traddodiadol o Wlad Groeg I’w weld, a hefyd poptai solar a sawl fath o stôf roced – yn fyr, Green Gathering ydi’r lle i gadw yn gyfoes hefo technoleg amgen.

 

Oes ‘na le well yn y byd i fod yn blentyn? Mae antur newydd rownd bob cornel ac amgylchedd diogel i ddysgu, chwarae, perfformio ac ymchwilio.  Mae ein darpariaeth i blant wedi ei gymeradwyo gan Festival Kidz a cylchgrawn Juno a rydyn ni’n falch iawn i ddweud bod rhaglen 2019 yn byrstio hefo fwy o weithgareddau, fwy o perfformiadau a fwy o hwyl na byth bythoedd!

Canu, creu gwisgoedd ffansi, hwla hŵpio, yoga i blant a fwy yn y Little Big Top, chwarae flêr (sori Mam a Dad!) pwll tywod a gweithgareddau i deuleuoedd hefo rhai bychain, sgiliau syrcas, trampolinio, golf gwirion, gweithdai dawnsio a perfformiadau i’r rhai sydd ar wib drwy’r dydd – yn fyr, mae ddigonedd i ddiddori plant o bob oedran.

I’r arddegwyr mae papell y Prosiect Mayflower. Lle unigryw i hongian allan heb oedolion na phlant bach yn mwydro!  Yma ceir gweithdai a sesiynau rhannu sgiliau, sofas cyffyrddys, gitârs i chwarae, henna, rig band llawn – o ie, mae gennyn ni ddigon i’ch meddianu am ar ŵyl cyfan. Mae popeth am ddim, felly dowch i fewn i ddweud helo!

 

 

Yn yr Ardal Crefft ceir y siawns i ddysgu crefftau a sgiliau traddodiadol gydag amryw o arbenigwyr eu feysydd.  Gall treulio’r dyddiau yma yn darganfod technegau ymarfero . Gofaint haearn a copr, cerflunio pren a cerrig, crochenwaith, gweu basgedi helyg – rhai esiampl o’r fath o weithdy sydd ar gael yn yr ardal yma.  Mae hefyd rhaglen o weithdai am ddim yn rhedeg trwy gydol yr ŵyl sydd yn addas at bob oed.

Y Maes Ymgyrchoedd a’r Fforwm ydi canolbarth gwleidyddiaeth yn y Green Gathering – yn cysylltu’r gweithredydd a’r academydd, yn codi ymwybyddiaeth am gyfiawnder cymdeithasol ac yr amgylchedd. Cynhelir gweithdai a sgyrsiau bob diwrnod gydag amserlen llawn.

Yn y Cymuned Paramaeth  mae criw o gerddwyr, adeiladwyr, cogyddion, celfyddydwyr ac athrawon wedi cydweithio i greu ardal gynhwysol ac addysgiadol yn llawn offer ac adnoddau yn gysylltiedig â bywoliaethau cynaliadwy

O fewn tawelwch yr Ardal Iechydwriaeth ceir siawns i fynychu gwasanaethau amryw o therapyddion ac ymarferwyr cymwys am ostyngiad enfawr. Ar gael mae Yoga, Chi Gung, gweithdai Celfyddydau Iechydwriaeth, Tylinwyr, Therapyddion Amgen a llawer fwy.

Fel cyswllt rhwng bwrlwm yr ŵyl a llonydd y goedwig mae Egniioedd Daearol. Yma mae Voices Of Gaia, pabell sgyrsiau â rhaglen esoteric a ddaearol ar pynciau fel yr hud a’r meddygaeth o pherlysiau, geometreg sanctaidd, canfyddiad a chysylltiad, dewinio a ddoethineb siamaneg.  Yna dilynwch y llwybr i’r cylch cerrig, y dderwen ddoeth a’r llannerch yn y goedwig gyda’i gyfrinachau i’w ddarganfod…

 

 

Mae Addoldy Sanctaidd yr Actifydd yn pentref bychain o tipis ac anheddau eraill effaith isel codwyd o amgylch tân canolog.  Man croesawgar i’r rhai chwilgar a creadigol, eco-rhyfelwyr, cydweithredwyr, rhai sy’n chwilio am gymuned, darparwyr llawenydd a’r rhai sydd yn delio a cholled.  Yma cewch straeon, barddoniaeth a chân, ynghyd â chymdeithas o bobl sy’n gweithredu’n ddi-drais dros yr amgylchedd a chyfiawnder fel rhan o’r chwyldro rhyngwladol dros hawliau a rhyddid.  Yma hefyd cewch wybodaeth am Extinction Rebellion a cwrdd a sawl sy’n weithredu drostynt.

Ymlaciwch yn y Pentref ar y Bryn gyda sawna yn SAMS, ymwelwch a’r crefftwyr yn Woodland Treasures a gwrandewch ar straeon am fywyd gyda cheffyl a throl gan Steve of Britain. A cymerwch seibiant gyda seidr (pam ddim?) tra’n mwynhau yr olygfa dros yr Hafren.

Hel eich boliau gyda stondinau bwyd maethlon a moesegol yna ewch i siopa, yn ein marchnad mae stondinau yn gwerthu amrywiaeth o nwyddau unigryw sy’n bendant i ddenu sylw.

PHOTO CREDITS: Thanks to Stefan Handy, Keef Gibson, Ayesha Jones, Ben Cavanna, Brian Darcy, Zoltan, Johnny Solstice & Cathryn, Mike Urban, AimeeVPhotography, Garry Holden, Mark Pickthall, Greeny Lens, mistereb.com & all who've shared their pics.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close